Het touwtjesspel is een interactief spel die de verbanden, de impact en de gevolgen van onze consumptiekeuzes voorstelt aan de hand van een touw.  Het biedt een analyse aan van de relaties tussen de inhoud van het gemiddelde belgische bord en verschillende problematieken zoals de waterkwaliteit, de financiële schuld van de ontwikkelingslanden, ondervoeding, de klimaatverandering of de arbeidscondities van een werknemer uit Costa Rica.

Het spel downloaden :

coverHet touwtjesspel is gratis te downloaden voor diegene die het willen spelen zonder de map aan te kopen.

De volledige map is te koop op aanvraag voor 30€.  Stuur een mail naar info@rencontredescontinents.be

 

 

 

 

Wat is het touwtjesspel ?

Vanuit het voedingsverhaal gaat het spel een web van verbanden onderscheiden tussen de economische, sociale en politieke sferen van onze maatschappij.  De onderlinge afhankelijkheid van de wereldbevolking tegenover de mondialisering wordt ook benadrukt.

De pedagogische map geeft praktische info om het spel te animeren (de stappen, identiteitsfiches, thematische fiches voor de spelleider, bibliografie).

Het begeleidende boekje « Anders denken ? » is een uitnodiging om onze manier van denken in vraag te stellen, te onderzoeken en ons engagement te concretiseren.

Dit pedagogische instrument is bestemd voor opleiders en spelleiders uit de verenigingssector, onderwijzend personneel uit het secundair onderwijs, opleiders van opleiders,...

Voor welke doelgroep is het spel bestemd ?

Het spel kan gebruikt worden voor: volwassenen, studenten, leerlingen uit het hoger en lager secundair onderwijs, kinderen vanaf 10 jaar.

Een interdisciplinaire samenwerking

Het spel steunt op een interdisciplinaire methode. Het werd ontworpen om verschillende educatieve of sensibilisatieprocessen voor verschillende soorten van publiek aan elkaar te linken: formeel onderwijs, een leven lang leren, jeugdorganisaties, heel het verenigingsleven en een ruimer publiek.

Het touwtjesspel werd door psycholoog-systeemtheoreticus Daniel Cauchy ontworpen. Nagenoeg tien jaar lang hebben tal van verenigingen die zich met de opvoeding op het vlak van ontwikkeling, milieu en gezondheid bezighouden, en opleiders, spelleiders en kinderen met het spel geëxperimenteerd, en ook in het raam van talrijke opleidingen werd het uitgeprobeerd.

Het prototype van dit spel bestond al langer en werd gemoderniseerd, uitgebreid en verder uitgewerkt dankzij de inbreng van 12 organisaties uit zeer verscheidene werkgebieden: opleiding, ontwikkelingssamenwerking, wetenschappelijk onderzoek, vakbeweging, gezondheidspromotie, milieubescherming, boerenlandbouw.

Dit spel werd ontwikkeld door Daniel Cauchy en uitgewerkt door Rencontre des Continents, Quinoa, Solidarité Socialiste.

In samenwerking met de CNCD, Oxfam Solidariteit, Etopia, FUGEA, ITECO, Réseau Idée, Réseau RISE en de VZW Jeunesse et Santé.
Met de wetenschappelijke steun van Dr Gauthier Chapelle
Illustraties @Clarice

Met de financiële steun van Wallonie-Bruxelles International, de Centre National de Coopération au Développement (CNCD) en Leefmilieu Brussel (BIM)